Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก  
ประวัติความเป็นมา  
วิสัยทัศน์  
ผู้บังคับบัญชา  
ผู้บังคับบัญชาในอดีต  
  ภาระกิจของหน่วย
 
  ภาระกิจงานก่อสร้าง  
  ภาระกิจการฝึก  
กิจกรรมหน่วย  
Unitschool หน่วย  
ติอต่อหน่วยงาน  
 
ยินดีต้อนรับ จาก กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ( ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน )
กิจกรรมหน่วย
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
     
กิจกรรม รวมพลังธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบัน
กิจกรรมแม่บ้าน
     
 
เรื่องของชาวพุทธ
เศรษฐกิจพอเพียง

 
 

กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-391038