กองพันทหารช่างที่ ๕๑

ที่อยู่
เลขที่ 999/7 หมู่ 7 ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 032–391038
Email: 51.engbathq@gmail.com

แผนที่