กิจกรรมบริจากโลหิต ครั้งที่ 3


             พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 โดยมีกองพันทหารช่างที่ 51 จัดคณะต้อนรับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันที่ 05 ส.ค.58