ฝึกทบทวน ท่าอาวุธ


             กำลังพล ช.พัน.51 ร่วมทำการฝึกทบทวนท่าอาวุธ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพกำลังพล ตามนโยบายผู้บังคับบัญชากองพันทหารช่างที่ 51 พันโท คมกฤช ศิริไพศาล ประจำเดือน ส.ค.58 ณ หน้าบก.ช.พัน.51 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58