สาธารณะประโยชน์


             กำลังพล ช.พัน.51 ร่วมบำเพ็ญสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณชุมชน ช.พัน.51