การแข่งขันกีฬาภายในกองพันทหารช่างที่ 51


             ผบ.ช.พัน.51และกำลังพล ร่วมลงแข่งขันฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาภายในกองพันทหารช่างที่ 51 เพื่อเพิ่มความสามัคคีภายในกองพัน