เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา


             หน่วยช.พัน.51ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ตัดผม และแจกนมกล่อง ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 2 ก.ย.58