ตรวจความพร้อมของส่วนรับการฝึก


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 ตรวจความพร้อมของส่วนรับการฝึก ก่อนรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ