Bike for mom ปั่นเพื่อแม่


             ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมโครงการ bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58