กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51และกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ณ โรงเรียนเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ร่วมกับหน่วย ช.พัน.111 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.58