ตรวจพื้นที่การฝึก


             ร.อ.กฤดิพจน์ หลาวเพชร ผช.ฝอ.3 ช.พัน.51 ออกตรวจพื้นที่การฝึก ภาคหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2558 ณ บ้านทุ่งศาลา อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เมื่อวันที่ 24 ส.ค.58