ฝึกและตรวจสอบ เครื่องกีดขวาง


             กำลังพล หน่วย ช.พัน.51 ทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น ภาคหมู่ ตอน หมวด (ในที่ตั้ง) ณ สนามหน้าร้อย.1 ช.พัน.51 ในห้วงวันที่ 6 ก.ค.58 - 3 ส.ค. 58