พีธีปลดทหารกองประจำการ


             ทหารกองประจำการ ช.พัน.51 ร่วมสวนสนามพีธีปลดทหารกองประจำการและรับมอบสมุดทหารกองหนุน เมื่อวันที่ 29 ต.ค.58