พิธีวางพวงมาลา


             จก.กช. และ ผบ.หน่วยทหารช่าง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน วันปิยมหาราช ณ หน้ากรมหารช่างที่ 11 เมื่อวันที่ 23 ต.ค.58