กรมการทหารช่างจัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดสาธิตขีดความสามารถ


             กรมการทหารช่าง ได้จัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดสาธิตขีดความสามารถของเหล่าทหารช่าง แก่คณะของวิทยาป้องกันราชอาณาจักร ณ สนามฝึกจารุมณี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58