วันสถาปนา กองพันทหารช่างที่ 51 ครบรอบปีที่ 37


             พลโท ธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และ พันโท คมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51 พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กองพันทหารช่างที่ 51 ครบรอบปีที่ 37 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี วันที่ 23 พ.ย. 2558