ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสาธารณประโยชน์


             พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของหน่วยช.พัน.51 วัดราชสิงขร เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58