กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4


             กรมการทหารช่าง ร่วมกับ โรงพญาบาลค่ายภาณุรังษี และ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 โดยมี ท่านเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพีธี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58