กิจกรรม Bike for Dad


             ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้ากรมการทหารช่าง ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว