มอบบ้านผู้ยากไร้


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว