พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


             พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2558 ณ โรงยิม ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58