รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


             พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรการจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่10 ธันวาคม 2558 (เป็นการส่วนพระองค์)