พบปะกำลังพลก่อนขึ้นปีใหม่


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 ร่วมพบปะและพูดคุยกำลังพลของกองพัน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ณ ร้อย.บก.ช.พัน.51 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58