กิจกรรมใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่


             พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ ผบ.พล.ช. จัดกิจกรรมใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่และรับฟังโอวาทจากท่านเจ้ากรมการทหารช่าง ณ สมานกีฬากลาง กรมการทหารช่าง เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58