กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ


             กองพันทหารช่างที่ 51 ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันที่ 9 ม.ค.59