พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 และกำลังพล ช.พัน.51 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณหน้าสโมสรนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.59