รับรางวัลชนะเลิศผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 รับมอบรางวัลชนะเลิศผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58 จาก เจ้ากรมการทหารช่าง ณ บก.กช. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.59