ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ช.พัน.51


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 ให้การต้อนรับ คุณสุวรรณี สุรารักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ในการตรวจตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ช.พัน.51 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.59 ที่ผ่านมา