มอบสินไหมทดแทน


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน แก่ญาติของ จ.ส.อ.ชัยรัตน์ มีบุตรดี และ พลฯสัญญา บัวพุฒ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59