วันสถาปนา กองร้อยกองบังคับการและบริการ


             พ.ท.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองร้อยกองบังคับการและบริการ ช.พัน.51 เมื่อวันที่ 9 มี.ค.59 โดยมี ร.อ.โยธิน จันทร์สิงขร ผบ.ร้อย.บก และบริการ ช.พัน.51 ให้การต้อนรับ