ยก.ทบ. ตรวจสอบกำลังพลและยุทโธปกรณ์


             คณะจาก กรมยุทธการทหารบก ตรวจสอบ กำลังพลและยุทโธปกรณ์ มว.ก่อสร้างทางระดับ ของหน่วย ช.พัน.51 ตามระบบกำลังพลเตรียมพร้อมสหประชาชาติ (PCRS) โดยมี พ.ต.กรกฎ กากแก้ว รอง ผบ.ช.พัน.51 ให้การต้อนรับ ณ โรงรถ ร้อย.ช.สนามที่1 ช.พัน.51