พิธีรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 พร้อมคณะนายทหารของกองพันทหารช่างที่ 51 ร่วมพิธีรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี โดยมี จก.กช. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.59