กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 พร้อมด้วยกำลังพลและแม่บ้าน ช.พัน.51 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี โดยมี จก.กช. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59