70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ


             ช.พัน.51ร่วมจัดนิทรรศการในส่วนของ กช. ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงาน "70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ" ณ คลองบางสองร้อย อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59