ช.พัน.51 ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. ในการตรวจเยี่ยมหน่วย


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ช.พัน.51 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของหน่วย ตามแผนพัฒนา ทบ. ปี 55-59 แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ. ระยะสั้นปี 56-59, นโยบาย ผบ.ทบ. ปี 59 ด้านยุทธการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.59