พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในงานเลี้ยงสำเร็จการฝึกทหารใหม่


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในงานเลี้ยงสำเร็จการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/59 ของหน่วยฝึกที่ 5 ช.พัน.51 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59