พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ เมื่อ 28 ก.ค.59