กำลังพล ช.พัน.51 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ"ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกล ความพิการ ครั้งที่ 2"


             กำลังพล ช.พัน.51 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ"ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกล ความพิการ ครั้งที่ 2" ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59