กำลังพลช.พัน.51 ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2559


             กำลังพลช.พัน.51 ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59