สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพล


             สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ตรวจเยี่ยมบุตรของ ร.ท.โพ สุขแสวง ซึ่งเป็นบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษฯ พร้อมมอบทุนยังชีพ ประจำปี 2559 วันที่ 10 ส.ค.59