พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 และกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560