พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในการประชุมสัญจรประจำเดือน ส.ค.


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51เป็นประธานในการประชุมสัญจรประจำเดือน ส.ค. ณ ร้อย.ช.สนามที่ 1 ช.พัน.51 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.59