พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้แกกำลังพล


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้แกกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกองพันทหารช่างที่ 51 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59