ช.พัน51 พร้อมด้วยชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ


             พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ผบ.ช.พัน.51 และกำลังพลของหน่วย ช.พัน51 พร้อมด้วยชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วัดดอนตลุง และพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดดอนตลุงโดยมี ผบ.พล.ช. เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59