กำลังพลนายทหารและนายสิบ ของหน่วยช.พัน.51 ทำการทดสอบร่างกายประจำปี


             กำลังพลนายทหารและนายสิบ ของหน่วยช.พัน.51 ทำการทดสอบร่างกายประจำปี ณ สนามเอราวัณ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59